המראה החיצוני והפנימי של הבניין משפיע רבות על איכות החיים של דייריו ומחיר הנכס.
היכולת לבצע היטב עבודות הגמר ופיתוח של בניין היא משמעותית ביותר למראהו של הבניין ומיעוט עבודות תחזוקה עתידיות .
לרשותי עומדים צוותים מיומנים המתמחים בעבודות הגמר והפיתוח השונות אשר ביניהן :

•    עבודות ריצוף
•    עבודות טיח
•    עבודות צבע
•    עבודות גבס ( מחיצות ותקרות אקוסטיות )
•    עבודות אלומיניום
•    עבודות מסגרות
•    עבודות פיתוח הכוללות הקמת גדרות , אדמת גן , אבנים משתלבות וכו'
•    ועוד בהתאם לצורך

לחברתנו ניסיון עשיר של מעל ל-33 שנות ניסיון בביצוע עבודות גמר, ייעוץ לחברות בניה, קבלת טופס 4 וליווי תהליכים מול הרשויות.
אשמח להעמיד לרשותכם את הצוותים למגוון עבודות גמר במחירים סבירים ובלו"ז נדרש.

טלפון:  077-5153600 |   דוא"ל:  aviv.aviran@gmail.com

עבודות גמר ופיתוח

מומחיות , מקצועיות וניסיון רב בקבלת טופס 4, אשר קרוי גם כ- "בקשה לחיבור מבנה ראוי לחשמל, מים וטלפון".
טופס 4 הינו טופס אשר ניתן עפ"י תקנות התכנון והבנייה בישראל ומאפשר את חיבור הבניין לרשתות החשמל והמים על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבנייה .למעשה, בעל הנכס אינו רשאי להתגורר במבנה ללא קבלת טופס חתום ומאושר ע"י הוועדה ברשות אליה הוא משתייך. למרות שנדמה כי מדובר בהליך בירוקרטי "מרגיז" ומתיש, הרי שהאינטרס של בעלי המבנה הוא זה שנותן את הטון כאן – כניסה למבנה בטיחותי שאינו מסכן את תושביו ובנוסף, הבטחה כי קבלן העבודה יבצע את עבודתו בהתאם לתקנים המחמירים שנקבעו על ידי המדינה.

טופס 4- מהם הפרמטרים הנבדקים?

קבלת טופס 4 מותנית בחתימת המהנדס ברשות המקומית (או המחוזית) על תקינות המבנה וכי הוא מאשר את האכלוס. המהנדס בודק כי המבנה הוקם בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, בוחן את מבנה השלד והבדיקות שבוצעו על מנת לבחון את חוזקו, בודק את אטימות הממ"ד וכי ישנם אישורים מחברת החשמל, הטלפון, רשות המים והגז על תקינות התשתיות וכמובן, מוודא שפסולת הבניין באתר מפונה בהתאם לכמות הצפויה אשר דווחה בתחילת הפרויקט. על הפסולת לעבור פינוי מסודר לאתרי הטמנה או מחזור מאושרים בלבד. לעיתים רבות, פסולת הבניין מאושרת לעבור טיפול גם לאחר קבלת טופס 4 אך חייבת להיות מטופלת תוך שנה, עד למועד קבלת תעודת הגמר הניתנת לבנייה אשר הושלמה כחוק והטיפול בה נסתיים.

מה נדרש להופיע בטופס 4 בכדי לקבלו?

טופס 4 יהיה חתום ע"י האחראי לביקורת הביצוע ויאשר את כל הסעיפים הבאים:

•    הבנייה חוקית ומבוצעת על פי היתרי בניה מאושרים על פי כל התנאים והדרישות המוקדמות שבדבר.
•    אישור מהנדס כי המבנה ראוי למגורים והביצוע נעשה בהתאם לתיכנון חוזק ויציבות המבנה ..
•    התבצעו בדיקות בטון בשלד המבנה.
•    מכון התקנים העניק תעודת בדיקה לאטימות וטיח של מרחבים מוגנים בבית. סעיף זה יכלול גם אישור הג"א לתקינות הכללית של המרחב המוגן.
•    יש לקבל אישור מהאדריכל להקמת מעקות בטיחותיים תקינים ברחבי המבנה.
•    אישור מכבי האש כי הבית בטיחותי מפני אש ועשן על פי התקנים הנדרשים.
•    חברת הגז בודקת ומאשרת כי מערכת הגז תקינה ושמישה.
•    טרנד חם הוא המערכות הסולאריות. למי שהתברך באלו גם זה יצטרך להיות מאושר באופן רשמי.
•    מערכות הניקוז והאינסטלציה בבית שלא יהיו תקינות יורידו את רמת החיים ועלולות לגרום לנזק סביבתי. יש לקבל אישור לתקינות של אלו.
•    מבנים זמניים כמעט תמיד יופיעו באתרי בנייה. בטופס 4 יופיע אישור כי פונו מבנים אלו מאתר הבנייה.
•    אישור נגישות . יש לדאוג לכך שהבניין מתאים לשימוש נכים .
•    אישור אקוסטיקה . במקומות הומים ( רחובות ראשיים למשל.. ) צריך לקבל לעיתים אישור מיועץ אקוסטיקה כי הרעש בדירות אינו חורג מהתקן .
•    אישור מעלית . במבנים עם מעלית יש לקבל אישור מכון התקנים לתקינות המעלית .    

משמעותה של דחייה

לסירוב הוועדה להעניק טופס 4 על בנייה שנסתיימה משמעות כלכלית מובהקת – עד שלא יתוקנו הליקויים, אכלוס המבנה מהווה עבירה פלילית ואסור על פי חוק. אכלוס מבנה שכזה הוא גם מסוכן ביותר ועשוי להסתיים באסון. תיקון הליקויים עולה לא מעט כסף, וזה עוד לפני שהזכרנו את העיכוב בזמן לכניסה למבנה. לכן, חשוב ביותר בזמן פרויקט להתקשר עם קבלנים ומנהלי פרויקטים בעלי מוניטין על מנת שלא להיתקל בדחייה של הוועדה ולהתחיל ולסיים את הבנייה במועד שנקבע מראש.

קבלת תעודת גמר

תוך שנה ממתן אישור להספקת חשמל, מים וטלפון (טופס 4), על בעל ההיתר להגיש בקשה לתעודת גמר לבניין. מהנדס הוועדה יבדוק אם:
העבודה נעשתה והושלמה בהתאם להיתר קוימו הוראות תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970
קוימו תנאי ההיתר פסולת הבניין פונתה מהמגרש לאתר פסולת מורשה בנוסף, ימסור מתכנן שלד הבניין הודעה בכתב למהנדס הוועדה שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת בידיו, במקום שיפרט בהודעה. 
לאחר שתנאים אלה יתקיימו, ימסור מהנדס הוועדה לבעל ההיתר תעודת גמר לבניין חתומה, כפי שמופיעה בטופס 5 בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
 

טופס 4 - כל המידע שאתם צריכים לדעת